I Guds namn, Den Barmhärtigaste, Den Nådigaste

Koranen på Svenska


"Quran, The Final Testament" finns nu översatt till svenska och heter "Koranen, Det Sista Testamentet." Du kan välja att beställa den här, eller läsa den direkt här och nu.

Lite information om den Engelska översättningen: Olikt några av de mest kända översättningarna av Koranen, är denna nya volym översatt till Engelska från den ursprungliga Arabiska texten av någon med Arabiska som modersmål, Dr Rashad Khalifa. Hans behärskning av både Engelska och Arabiska var mycket imponerande, och resultatet blev en väldigt tydlig, mäktig och modern översättning.

Introduktion, Fotnoter och Appendix är ovärderliga när det gäller att uppnå en djup förståelse om vad religionen Islam (Underkastelse) handlar om.

"Koranen, Det Sista Testamentet" är också den enda översättningen som åskådliggör den matematiska kompositionen av Koranen. Den består av 808 sidor. I den finns också en Ordlista, Introduktion, 38 Appendix, och ett omfattande Index. Vid sidan av den svenska texten finns den Arabiska ursprungstexten.

För några kommentarer runt den Engelska översättningen och andra titlar av Rashad Khalifa, besök gärna Internetbokhandeln: http://www.amazon.com.